Jarseost - kvalitetsost från Pallars gårdsmejeri
Vad vore livet utan ost!
Deutsch English

Lantbruket

Lantbruket drivs av Olle Pallars.  Olle är son till Marianne och Anders Pallars och är den 13de generationen på gården, så bondelivet är väl inarbetat i släkten.

Från början var gården en så kallad buagård och stamhemmanet fanns då på andra sidan älven. Den gården försvann i slutet av 1800-talet och ingen vet egentligen varför den bara försvann. Detta är ett mysterium!

På gården har man under åren haft i första hand mjölkdjur. Djurantalet ökade från endast ett fåtal kor, hästar och höns till som mest cirka 100 nötkreatur. Våren 2010 beslutade man att lägga ner mjölkproduktionen på gården och istället satsa på andra verksamheter.

Nuvarande verksamhet på gården består av flera delar. Växtodlingen består av att vi producerar en stor mängd hösilage till travhästar. Hösilage är som vanligt hö men lite fuktigare och är därför paketerad i plastbalar. Vi odlar ca 120 ha mark.

Det finns ca 55 ungdjur och kalvar kvar på gården som föds upp till att bli mjölkkor. Kalvarna kommer till gården när de är 3 månader och flyttar till en mjölkgård när de är ca 2år. Dom får då sin första kalv och börjar producera mjölk. Alla djur går ute och betar runt gården hela sommaren.

Skogen är en viktig del i företaget. Olle jobbar stor del av vintern med att röja och avverka med våra egna maskiner.

Produktion av el. Våren 2017 installeras en solpanelsanläggning upp på gården sydliga tak. Totalt 300m2 solpaneler kommer producera ca 45 000kWh per år och göra gården till nästan självförsörjande på el. Kom och kolla på min anläggning så kanske även du vågar bygga en egen på ditt hustak!

Mejeriet gör ca 3 ton ost per år. Nu när vi inte har egen mjölk på gården köper vi mjölk till osten från en ung bonde i Järvsö. Läs gärna mer om mjölkkor under mjölken.

Olle Pallars
Olle driver gården Pallars i Hiklack Järvsö
JarseOst Hiklacksvägen 4, 8020 40 Järvsö, info@jarseost.se, Telefon: 0730-63 02 52    Facebook
- en webbproduktion av parny i samarbete med christel schroder -